Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

 

                            

                                                       Hiệu trưởng                                                Phó Hiệu trưởng 
                                           PGS. TS. Nguyễn Thành Văn                       TS. Lại Thị Phương Thảo                                                                                
                                                                           

PGS.TS.Nguyễn Thành Văn: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất.  

TS. Lại Thị Phương Thảo: Phụ trách các lĩnh vực: chuyên môn, công tác học sinh, đội tuyển Học sinh giỏi, truyền thông, hợp tác phát triển.                                                   

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

 

   Tham gia giảng dạy tại Trường là gần 110 giáo viên giỏi bậc phổ thông và các giảng viên đại học. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, tâm huyết với sự nghiệp phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngoại ngữ cho đất nước.

    Các giáo viên của trường thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn tay nghề trong và ngoài nước. Trường tổ chức nhiều hình thức để giáo viên tự đào tạo cũng như giúp nhau nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

    Đa số giáo viên cơ hữu hiện nay của trường có trình độ sau đại học, trong đó có 9 giáo viên có học vị Tiến sĩ. Trường có 4 nhà giáo được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 5 nhà giáo được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và 12 nhà giáo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách giáo viên Tổ tiếng Anh

 

1. ThS. Trần Hải Dung

2. ThS. Tống Hoàng Giang

3. ThS. Nguyễn Thu Hằng

4. ThS. Phạm Thị Mai Hương, Tổ phó tổ tiếng Anh 

5. ThS. Trần Thanh Hương

6. ThS. Nguyễn Thị Lan

7. ThS. Vũ Quỳnh Nhung

8. TS. GVC. Lại Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng

9. ThS. GVTrHCC. Nguyễn Thị Lệ Thi

10. CN. Nguyễn Hồng Trang

11. ThS. Phạm Thị Thu Trang

12. ThS. Kiều Thị Hồng Vân, Tổ trưởng

13. ThS. Nguyễn Thu Hiền

14. ThS. Hán Thu Phương

15. ThS. Trần Thị Ngọc Dung

16.  CN. Nguyễn Ngọc Anh

17. CN. Lê Thu Trang 

Danh sách giáo viên Tổ Nga - Pháp - Trung - Đức - Nhật - Hàn

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG NGA

1. ThS. Nguyễn Ngọc Lan 

2. ThS. Nguyễn Thị Yến 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG PHÁP

1. ThS. GVTrHCC. Phan Quỳnh Hương, Tổ trưởng

2. ThS. Đào Thị Lê Na 

3. ThS. Nguyễn Thanh Vân

4. ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG TRUNG

1. ThS. Lê Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn

2. ThS. Đỗ Thủy Hạnh

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

4. ThS. GVTrHCC. Bùi Thị Lan

5. ThS. Chu Minh Ngọc 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ĐỨC

1. CN. Nguyễn Ngọc Lan

2. ThS. Phạm Thị Thanh Tú - Tổ phó 

3. ThS. Đỗ Cẩm Vân 

4. ThS. Đào Hải Hà 

5. ThS. Đào Hương Thủy

6. Thomas Dippe, GV người Đức

7. Jorg Helmke , GV người Đức
 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG NHẬT

1. ThS. Trần Kiều Hưng

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Trâm

3. ThS. Vũ Thanh Thảo

4. CN. Vũ Thị Giang

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG HÀN QUỐC

1. ThS. Nguyễn Hương Giang

2. CN. Dương Thị Trúc

Danh sách giáo viên Tổ Tự nhiên

GIÁO VIÊN MÔN TOÁN

1. TS. GVTrHCC. Nguyễn Phú Chiến

2. ThS. Nguyễn Phi Điệp

3. ThS. Chu Thu Hoàn

4. ThS. Quách Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng

5. ThS. Hoàng Quốc Khánh

6. ThS. Nguyễn Thị Mỳ

7. ThS. Lê Thị Thanh Tâm

8. ThS. Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng 

9. ThS. GVTrHCC. Lê Mạnh Thực

10. ThS. Nguyễn Hoàng Trang

11. PGS.TS. Nguyễn Thành Văn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

12. ThS. Lê Thị Bạch Yến

13. ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

14. ThS. Vũ Mạnh Hùng

15. CN. Nguyễn Thị Xuân Trang

16. Nguyễn Thị Ngân 

 

GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ

1. CN. Hàn Thu Hà

2. ThS. Phạm Hoài Thu

3. ThS. Đinh Thị Kim Oanh

4. ThS. Phạm Thị Hải Yến

5. ThS. Phạm Văn Thành 
 

GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC

1. ThS. Nguyễn Đức Thủy Chung

2. ThS. Lê Thị Hồng Liên

3. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

4. ThS. Đinh Văn Tĩnh
 

GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC

1. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Công đoàn

2. ThS. Trần Thị Thu Hường

3. ThS. Hà Thị Dung
 

GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ

1. ThS. Vũ Thị Huệ
 

GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC

1. ThS. Phạm Thị Hiền, Tổ phó 

2. ThS. Hoàng Thị Châm

3. ThS. Dương Thị Hồng Nhung

 

Danh sách giáo viên Tổ Xã hội

GIÁO VIÊN MÔN VĂN

1. TS. Đỗ Thị Ngọc Chi

2. TS. Hồ Thị Giang

3. ThS. Lê Thị Thanh Hà, Tổ trưởng 

4. ThS. Lê Thị Tâm Hảo

5. ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu

6. ThS. Trần Thanh Hiền

7. ThS. Cao Thị Thúy Hòa, Tổ phó 

8. ThS. Nguyễn Thị Hoa

9. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

10. CN. Nguyễn Thị Phong Lan

11. CN. Phạm Thị Tình

12. ThS. Vũ Văn Long

13. TS. Đặng Ngọc Khương
 

GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ

1. ThS. Lê Thị Loan

2. TS. GVTrHCC. Vũ Ánh Tuyết

3. Lê Hà Thu 

GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ

1. ThS. Trần Thị Hồng Hà

2. CN. Phạm Văn Sinh
 

GIÁO VIÊN MÔN GDCD

1. ThS. Ngô Bích Đào

2. ThS. Lê Thị Nga 

3. CN. Lê Thị Xuân Hoa

 

GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC

1. ThS. Tô Hùng Huy

2. CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

3. CN. Nguyễn Thị Lệ

 

Danh sách Tổ Văn phòng

1. Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên, giám thị

2. Trần Văn Khanh, giám thị

3. ThS. Phạm Thị Nguyệt, chuyên viên, Tổ trưởng 

4. CN. Nguyễn Văn Quang, chuyên viên, giáo vụ

5. CN. Ngô Thị Thủy, chuyên viên

6. ThS. Trần Hoàng Hải, chuyên viên 
7. ThS. Đỗ Phương Anh, cố vấn Đoàn