Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học từ ngày 20/12/2021 đến 31/12/2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2021

Căn cứ công văn số 4156/SGDĐT-CNTT ngày 03/12/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã;

Căn cứ công văn số 4168/SGDĐT-CTTT ngày 05/12/2021 về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy-học và các hoạt động khác từ ngày 20/12/2021 đến ngày 31/12/2021 như sau:

1. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 21/12/2021:

Thực hiện theo Thông báo số 356/ TB- THPT CNN ngày 16/12/2021.

2. Từ ngày 22/12/2021 đến ngày 25/12/2021:

Học sinh khối 10, 11, 12 thực hiện kế hoạch ôn thi học kỳ I theo hình thức trực tuyến dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn; các lớp học tiếp tục được thực hiện thời khoá biểu hiện hiện hành. 

3. Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021:

- Các môn được thực hiện theo hình thức bài kiểm tra trực tuyến, có phân chia phòng thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hoá học, Ngoại ngữ 1- lớp 12, Sinh học- lớp 11.

-  Riêng môn Ngoại ngữ 1 lớp 10 và 11: học sinh thực hiện dự án và thi Nói tại lớp học theo kế hoạch của các bộ môn.

-  Các môn học còn lại được thực hiện theo hình thức dự án hoặc bài tập lớn tại lớp học do giáo viên bộ môn hướng dẫn.

Lịch thi như sau:

 

Thứ Hai (27/12)

Thứ Ba (28/12)

Thứ 4 (29/12)

Thứ 5 (30/12) 

Thứ Sáu (31/12)

Sáng

(từ 7h30)

GDCD 11, 12 (45’)

Văn 11 (90’) 

Văn 12 (120’)

Lịch sử 11, 12 (45’)

Vật lý 11, 12 (45’)

Sinh học 11 (45’)

NGHỈ ÔN THI HỌC KỲ

Địa lý 11, 12 (45’)

Toán 11 (90’)

Toán 12 (90’)

Hóa 11, 12 (45’)

NN1 12 (60’)

Chiều

(từ 13h00)

GDCD 10 (45’)

Văn 10 (90’)

Lịch sử 10 (45’)

Vật lý 10 (45’)

Hoá 10 (45’)

Địa lý 10 (45’)

Toán 10 (90’)

 

4. Một số yêu cầu chuẩn bị kỳ thi cuối học kỳ I theo hình thức trực tuyến:  

- Học sinh xem danh sách dự thi và quy chế phòng thi trên website của Nhà trường trước 02 ngày thi.

- Mỗi học sinh chuẩn bị 02 thiết bị gắn camera và tính năng audio còn hoạt động tốt, trong đó 01 máy tính để bàn hoặc laptop để làm bài thi và 01 thiết bị phục vụ việc giám sát học sinh trong suốt quá trình dự thi; phòng ngồi làm bài thi của học sinh đảm bảo đường truyền mạng ổn định, yên tĩnh.

Đề nghị toàn thể các em học sinh tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K và các quy định khác về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ; thực hiện kế hoạch ôn tập hiệu quả và tham dự kỳ thi cuối học kỳ I nghiêm túc theo quy định và đạt kết quả cao nhất; không đăng tải các thông tin không chính xác lên các trang mạng xã hội để làm ảnh hưởng đến chính học sinh và uy tín của Nhà trường.

Kính đề nghị các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với Nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt trong việc chuẩn bị về phòng ốc, các thiết bị làm bài thi, đường truyền mạng; thường xuyên giám sát, nhắc nhở con em tập trung ôn tập và thi học kỳ I đảm bảo nghiêm túc và chất lượng.

Trân trọng thông báo./.