Thông báo về danh sách thi, quy chế thi và lịch trình thi rút gọn của Kỳ thi Học kỳ I năm học 2021-2022

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi, quy chế phòng thi và lịch trình thi Kỳ thi Học kỳ I năm học 2021-2022 như sau: 

- Danh sách phòng thi tại đây>>>

- Quy chế thi tại đây>>>

- Lịch trình thi rút gọn tại đây>>>