Thông báo về việc tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh lần thứ 2, năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh lần thứ 2, năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trân trọng thông báo đến các quý phụ huynh học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ lịch họp trực tuyến như sau:

1. Họp đại diện Hội cha mẹ học sinh:

- Thành phần: Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

- Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Bảy ngày 15/01/2022.

- Hình thức: Trực tuyến qua Zoom Meeting (Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi ID đến Đại diện phụ huynh các lớp).

2. Họp hội cha mẹ các lớp khối 10, khối 11 và khối 12:

- Thời gian:

+ 09h00 – 11h00, Chủ Nhật ngày 16/01/2022 (Khối 11, 12)

+ 14h00 – 16h00, Chủ Nhật ngày 16/01/2022 (Khối 10).

- Hình thức: Trực tuyến qua Zoom Meeting hoặc MS. Teams (do Giáo viên chủ nhiệm chủ trì và cung cấp thông tin đăng nhập).

Thông báo này thay cho Giấy mời. Kính mong các quý phụ huynh tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn!