[VOV TV] Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: Hơn 5000 thí sinh dự thi vào 460 suất học chuyên và không chuyên