Thông báo của nhà trường

  • Thời gian:           Từ 7h30 – 12h00
  • Địa điểm:            Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học mới 2022 - 2023 tại trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức mở các lớp ôn tập cho học sinh K54 (Tự nguyện).

Thí sinh sử dụng mã tra cứu để tra kết quả thi. Trong trường hợp quên hoặc chưa nhận được mã tra cứu thí sinh dùng số điện thoại khai báo trên hồ sơ nhắn tin vào số điện thoại 0979292969 để được cấp lại. Thí sinh xem thông tin điểm chuẩn, phúc khảo, kế hoạch nhập học đăng tải phía dưới phần tra cứu.

Thí sinh sử dụng mã tra cứu để tra kết quả thi. Trong trường hợp quên hoặc chưa nhận được mã tra cứu thí sinh dùng số điện thoại khai báo trên hồ sơ nhắn tin vào số điện thoại 0979292969 để được cấp lại. Thí sinh xem thông tin điểm chuẩn, phúc khảo, kế hoạch nhập học đăng tải phía dưới phần tra cứu.

Thực hiện theo Thông báo số 01/TB-CTP ngày 26/5/2022 của Hội các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải, Đồng bằng Bắc bộ lần thứ XIII tại Hải Phòng; Được sự đồng ý của Trường Đại

Căn cứ Kế hoạch số 632/KH-QPAN ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung tâm) về việc giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho

Thực hiện kế hoạch-nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ triển khai Chương trình Học tập trải nghiệm môn Lịch sử và Địa lý tại Ninh Bình dành cho học sinh khối 10, năm học 2021-2022

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng các lớp ôn thi vào các trường THCS Chất Lượng Cao, THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Quốc gia năm học 2022 -2023

Pages