Thông báo của nhà trường

1. Lịch thi và danh sách phòng thi

- Thời gian: từ ngày 9/5/2022 đến 10/5/2022.

- Số báo danh, phòng thi: 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng dành cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch-nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra-đánh giá cuối kỳ 2 cho học sinh khối lớp 10 và 11, năm học 2021-2022 như sau:  

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo việc tổ chức kiểm tra-đánh giá cuối học kỳ 2 bù cho học sinh khối lớp 12, năm học 2021-2022 như sau: 

Các em học sinh xem thời khóa biểu

- Các em học sinh xem thời gian biểu tại đây>>>

Pages