Lớp bồi dưỡng kiến thức

23/11/2018
Nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019...
18/06/2018
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khai giảng các lớp ngoại ngữ đặc biệt...
16/05/2018
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khai giảng các lớp ôn thi từ lớp 3 đến lớp 12 năm học 2018 - 2019 (...
08/12/2017
Nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Nhà...
Subscribe to RSS - Lớp bồi dưỡng kiến thức