Lớp bồi dưỡng kiến thức

25/11/2022
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng lớp ôn thi Cấp tốc và luyện đề...
19/06/2022
Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học mới 2022 - 2023 tại trường THPT Chuyên...
06/05/2022
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng các lớp ôn thi vào các trường...
26/11/2021
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng lớp ôn thi cấp tốc và luyện đề...
Subscribe to RSS - Lớp bồi dưỡng kiến thức