Lớp bồi dưỡng kiến thức

08/12/2017
Nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Nhà...
27/11/2017
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho...
16/05/2017
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch học các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho học...
18/12/2016
Trường THPT chuyên Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc vào lớp 10 năm học 2017-2018 theo cấu trúc...
Subscribe to RSS - Lớp bồi dưỡng kiến thức