Lớp bồi dưỡng kiến thức

04/08/2020
Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học mới 2020 - 2021 tại trường THPT Chuyên...
27/05/2020
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng các lớp ôn thi vào trường THCS...
25/11/2019
rung tâm bồi dưỡng kiến thức - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khai giảng Lớp cấp tốc ôn thi 2020.  ...
14/06/2019
Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học 2019-2020, Trung tâm BDKT - Trường THPT...
Subscribe to RSS - Lớp bồi dưỡng kiến thức