Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

 

 

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Hiệu trưởng
PGS. TS. Nguyễn Thành Văn
(Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nhân sự, Tài chính, Hợp tác phát triển)

                            

                              Phó Hiệu trưởng                         Phó Hiệu trưởng                         Phó Hiệu trưởng
                        ThS. Trần Thị Thu Nga             TS. Lại Thị Phương Thảo           TS. Nguyễn Phú Chiến
                    (CSVC, Công tác Học sinh)             (Ngoại ngữ, Đội tuyển)         (Chuyên môn, Truyền thông)

 

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

Tham gia giảng dạy tại trường là gần 100 giáo viên giỏi bậc phổ thông và các giảng viên đại học. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, tâm huyết với sự nghiệp phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngoại ngữ cho đất nước.

    Các giáo viên của trường thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn tay nghề trong và ngoài nước. Trường tổ chức nhiều hình thức để giáo viên của trường tự đào tạo cũng như giúp nhau nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

    Đa số giáo viên cơ hữu hiện nay của trường có trình độ sau đại học, trong đó có 6 giáo viên có học vị Tiến sĩ. Trường có 4 nhà giáo được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 5 nhà giáo được nhận Huân chương Lao động hạng 3 và 12 nhà giáo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách Giáo viên Tổ Tiếng anh

1. CN. Trần Hải Dung

2. CN. Trịnh Mai Hoa

3. CN. Tống Hoàng Giang

4. ThS. Nguyễn Thu Hằng

5. CN. Phạm Thị Mai Hương

6. ThS. Trần Thanh Hương

7. ThS. Nguyễn Thị Lan

8. ThS. Trần Thị Lan, Tổ trưởng

9. ThS. GVTrHCC. Trần Thị Thu Nga, Phó Hiệu trưởng

10. CN. Vũ Quỳnh Nhung

11. ThS. Lại Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban Hợp tác và Phát triển

12. ThS. GVTrHCC. Nguyễn Thị Lệ Thi

13. CN. Nguyễn Hồng Trang

14. ThS. Phạm Thị Thu Trang

15. ThS. Kiều Thị Hồng Vân, Tổ phó

16. CN. Nguyễn Thu Hiền, GVHĐ

17. CN. Hán Thu Phương, GVHĐ

Danh sách Giáo viên Tổ Nga - Pháp - Trung - Đức - Nhật

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG NGA

1. TS. Trịnh Phan Anh, GVHĐ

2. ThS. Nguyễn Ngọc Lan
 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG PHÁP

1. ThS. GVTrHCC. Phan Quỳnh Hương, Tổ phó

2. ThS. Đào Thị Lê Na (đang ở Mỹ) 

3. ThS. Nguyễn Thanh Vân

4. ThS. Đặng Thùy Dương, GVHĐ
 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG TRUNG

1. ThS. Lê Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn

2. ThS. Đỗ Thủy Hạnh

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

4. ThS. GVTrHCC. Bùi Thị Lan, Tổ trưởng

5. ThS. Chu Minh Ngọc
 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ĐỨC

1. CN. Nguyễn Ngọc Lan

2. CN. Phạm Thanh Tú

3. Katrine Bothe, GV người Đức

4. Bernhard Saak, GV người Đức
 

GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG NHẬT

1. CN. Trần Kiều Hưng

2. CN. Nguyễn Thị Thu Trâm

3. CN. Vũ Thanh Thảo

4. CN. Bùi Thị Hồng Trang

5. CN. Phạm Thị Trang

6. CN. Nguyễn Thị Thu Hương

Danh sách Giáo viên Tổ Tự nhiên

GIÁO VIÊN MÔN TOÁN

1. TS. GVTrHCC. Nguyễn Phú Chiến, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Truyền thông

2. ThS. Nguyễn Phi Điệp

3. ThS. Chu Thu Hoàn

4. ThS. Quách Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng

5. ThS. Hoàng Quốc Khánh, Thư ký Hội đồng

6. ThS. Nguyễn Thị Mỳ

7. ThS. Lê Thị Thanh Tâm

8. ThS. Nguyễn Văn Thành

9. TS. GVTrHCC. Phạm Văn Thạo

10. ThS. GVTrHCC. Lê Mạnh Thực

11. ThS. Nguyễn Hoàng Trang

12. PGS.TS. Nguyễn Thành Văn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

13. ThS. Lê Thị Bạch Yến

14. CN. Nguyễn Cảnh Duy, GVHĐ

15. ThS. Hà Thị Thanh Tâm, GVHĐ
 

GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ

1. CN. Hàn Thu Hà

2. CN. Phạm Hoài Thu

3. ThS. Đinh Thị Kim Oanh

4. CN. Phạm Thị Hải Yến
 

GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC

1. ThS. Nguyễn Đức Thủy Chung

2. ThS. Lê Thị Hồng Liên

3. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

4. ThS. Đinh Văn Tĩnh, Tổ phó

5. ThS. Dương Xuân Thành, GVHĐ
 

GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC

1. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Công đoàn

2. ThS. Trần Thị Thu Hường

3. ThS. Hà Thị Dung
 

GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ

1. ThS. Vũ Thị Huệ

2. ThS. Phạm Thị Vân
 

GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC

1. ThS. Phạm Thị Hiền

2. ThS. Hoàng Thị Châm

 

Danh sách Giáo viên Tổ Xã hội

GIÁO VIÊN MÔN VĂN

1. TS. Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Trưởng ban Truyền thông

2. ThS. Hồ Thị Giang

3. ThS. Lê Thị Thanh Hà, Tổ phó phụ trách tổ Xã hội

4. ThS. Lê Thị Tâm Hảo

5. ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu

6. CN. Trần Thanh Hiền

7. ThS. Cao Thị Thúy Hòa

8. ThS. Nguyễn Thị Hoa

9. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

10. ThS. Đặng Ngọc Khương

11. CN. Nguyễn Thị Phong Lan

12. ThS. Trần Thị Thu Phương (đang ở Úc)

13. CN. Phạm Thị Tình
 

GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ

1. ThS. Lê Thị Loan

2. TS. GVTrHCC. Vũ Ánh Tuyết

3. CN. Nguyễn Minh Bình, GVHĐ
 

GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ

1. ThS. Trần Thị Hồng Hà

2. CN. Phạm Văn Sinh
 

GIÁO VIÊN MÔN GDCD

1. ThS. Nguyễn Thành Công, Chi ủy viên

2. ThS. Ngô Bích Đào, GVHĐ

3. ThS. Dương Quỳnh Hoa, GVHĐ

4. ThS. Phạm Văn Kim, GVHĐ

5. GVTrHCC. Lê Đỗ Minh, GVHĐ
 

GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC

1. ThS. Tô Hùng Huy

2. CN. Bùi Công Thắng, GVHĐ

Danh sách Giáo viên Tổ Văn phòng

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám thị

2. Ông Trần Văn Khanh, Giám thị

3. CN. Phạm Thị Nguyệt, Thiết bị trường học

4. CN. Nguyễn Mạnh Thắng, Giáo vụ

5. CN. Ngô Thị Thủy, Tổ trưởng

6. Bà Nguyễn Thị Tiện, Nhân viên phục vụ

7. KS. Phùng Thanh Tùng, Giáo vụ