Số báo danh và phòng thi kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2013 (bổ sung sơ đồ điểm thi)

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội thông báo số báo danh và phòng thi của kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2013 như sau:

CHÚ Ý:

Pages

Subscribe to Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ RSS