Đào tạo

30/12/2020
Ngày 16/12/2020, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học, sau đại học năm...
17/10/2020
Ban Giám hiệu thông báo về việc kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh, năm học...
14/10/2020
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tuyển chuyên viên hợp đồng phụ trách công tác...
Subscribe to RSS - Đào tạo