Đào tạo

12/10/2018
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách đội tuyển nguồn học sinh Giỏi khối 10 năm học 2018...
12/10/2018
Người xưa thường nói “thu là thơ của đất trời”; câu nói đó thật chẳng sai! Mùa thu vốn mang trong...
03/10/2018
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi, lịch làm việc kỳ thi và quy chế phòng...
26/09/2018
Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc...
Subscribe to RSS - Đào tạo
Đào tạo | Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ

Error

Error message

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.