Đào tạo

11/09/2022
Sáng nay, ngày 11 tháng 9 năm 2022, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã tổ chức chương trình Gặp mặt...
09/09/2022
Ngày 07/9/2022, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị Đức dục năm học 2022-...
30/08/2022
Ngày 30/08/2022, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Tuần định hướng cho các học...
29/08/2022
Sáng nay, ngày 29 tháng 8 năm 2022, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại...
Subscribe to RSS - Đào tạo