Ban hành cấu trúc đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

Trường ĐHNN – ĐHQGHN công bố Quyết định về việc Ban hành cấu trúc đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021: