Cập nhật thời khóa biểu CLB Thể thao, Tin học và Danh sách CLB Thể thao (áp dụng từ ngày 09/7/2018)

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cập nhật thời khóa biểu môn Tin học, các CLB Thể thao và danh sách các CLB Thể thao được áp dụng từ ngày 09/7/2018 như sau. 

* Thời khóa biểu môn Tin học: Link

* Thời khóa biểu CLB Thể thao: Link

* Danh sách học sinh tham gia các CLB Thể thao: Link

Ban Giám hiệu

Cập nhật thời khóa biểu CLB Thể thao, Tin học và Danh sách CLB Thể thao (áp dụng từ ngày 09/7/2018) | Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ

Error

Error message

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.