Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020

Quyết định ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 CNN năm 2020. Chi tiết xem tại file ảnh dưới đây.

Link download: Link>>>