Thông báo của nhà trường

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch thành lập đội tuyển nguồn học sinh giỏi môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc khối 10 năm học 2022-2023 như sau:

       Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ng

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Nhà trường thông báo như sau:

Danh sách lớp NN2 khối 10: các em học sinh xem tại đây>>>

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình Gặp gỡ Phụ huynh học sinh K54 - năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Pages