Công văn của BGDĐT về việc tổ chức thi sát hạch môn tiếng Hàn để xét TN THPT năm 2020