Danh sách đội tuyển nguồn HSG khối 10 năm học 2018-2019

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách đội tuyển nguồn học sinh Giỏi khối 10 năm học 2018-2019 như sau: 

- Đội tuyển tiếng Anh >>>

- Đội tuyển tiếng Nga>>>

- Đội tuyển tiếng Pháp>>>

- Đội tuyển tiếng Trung>>>

Ban Giám hiệu