Danh sách lớp Ngoại ngữ 2 khối 10, 11, 12 năm học 2018-2019 (chính thức, áp dụng từ 26.9.2018)

Nhà trường thông báo danh sách lớp học Ngoại ngữ 2 khối 10, 11, 12 (kèm theo DS miễn học) như sau: 

* Danh sách: 

- Danh sách Ngoại ngữ 2 khối 10 (kèm theo DS miễn học) tại đây>>>

- Danh sách Ngoại ngữ 2 khối 11 (kèm theo DS miễn học) tại đây>>>

- Danh sách Ngoại ngữ 2 khối 12 tại đây>>>

*Thời gian: 

- Khối 10 học chiều Thứ 4 hàng tuần, tiết 1-2-3 (13h00-15h30), từ ngày 19/9/2018 

- Khối 11 học sáng Thứ 4 hàng tuần, tiết 3-4-5 (9h20-11h50), từ ngày 19/9/2018  

- Khối 12 học chiều Thứ 6 hàng tuần, tiết 1-2 (13h00- 14h35), từ ngày 21/9/2018 

*Giáo trình: 

- Học sinh các lớp tiếng Anh khối 10, khối 11 và khối 12 đăng ký mua giáo trình theo đơn vị lớp và nhận tại Văn phòng. Các thầy cô giáo viên bộ môn ngoại ngữ 2 sẽ thông báo thời gian nhận sách vào buổi học đầu tiên. 

- Học sinh các lớp khối tiếng còn lại sẽ đăng ký nhận tài liệu với giáo viên bộ môn ngoại ngữ 2 của lớp mình vào buổi học đầu tiên. 

Ban Giám hiệu