Danh sách lớp ôn thi trung học phổ thông năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo danh sách lớp ôn thi trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Khoa học tự nhiên: Các em học sinh xem tại đây>>>

2. Khoa học xã hội: Các em học sinh xem tại đây>>>

3. Tiếng Anh: Các em học sinh xem tại đây>>>

4. Tiếng Nga: Các em học sinh xem tại đây>>>

5. Tiếng Pháp: Các em học sinh xem tại đây>>>

6. Tiếng Trung: Các em học sinh xem tại đây>>>

7. Tiếng Đức: Các em học sinh xem tại đây>>>

8. Tiếng Nhật: Các em học sinh xem tại đây>>>

9. Tiếng Hàn: Các em học sinh xem tại đây>>>