Danh sách phân lớp khối 10 năm hoc 2017-2018

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phân lớp khối 10 năm học 2017-2018 như sau:

Bấm vào đây để xem danh sách.

Thời gian tập trung khối 10 dự kiến là sáng thứ Sáu ngày 11/08/2017. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể kế hoạch làm việc và thời khóa biểu trên website trong những ngày tới.

 Ban Truyền thông