Hình thức thi, cấu trúc và định dạng đề thi môn Ngoại ngữ kì thi tuyển sinh năm 2015 của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo hình thức thi, cấu trúc và định dạng đề thi của bài thi môn Ngoại ngữ năm 2015 như sau:

Thí sinh đăng ký thi vào trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN tham dự bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức (thi trên máy tính) và bài thi môn ngoại ngữ do trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức (thi trên giấy) được mô tả dưới đây.

Nội dung

Mô tả

Đăng ký dự thi một trong sáu ngoại ngữ Tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5), tiếng Nhật (D6)
Số lượng câu hỏi 80 câu hỏi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm toàn phần
Nội dung kiến thức của đề thi Chương trình môn Ngoại ngữ ở bậc Trung học phổ thông
Tỉ lệ độ khó của đề thi 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình, và 20% ở cấp độ khó.
Thời gian làm bài 90 phút
Hình thức làm bài Làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
Hình thức chấm bài Bài thi được chấm bằng phần mềm chấm thi trắc nghiệm

  

Xem toàn văn thông báo về hình thức thi, cấu trúc tại đây >>>

Xem cấu trúc và định dạng đề thi tại đây >>>

 FLSS News