Khai giảng các lớp BDKT từ lớp 5 đến lớp 12 năm học 2016-2017

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 năm học 2016-2017 như sau:

THỜI GIAN KHAI GIẢNG: 18/06/2016

Đăng kí học tại phòng 101 của nhà trường hoặc Hotline: Mr.Tuấn - 0909.555577
 

1. Các lớp THCS (từ lớp 5 đến lớp 9)

2. Các lớp THPT (từ lớp 10 đến lớp 12)