Khai giảng các lớp ngoại ngữ cơ bản, nâng cao dành cho tân học sinh K52 năm học 2020-2021

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học mới 2020 - 2021 tại trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức mở các lớp ôn tập cho học sinh K52 (Tự nguyện)

* Tùy tình hình dịch Covid-19, các lớp học dự kiến sẽ khai giảng ngày 10/8/2020 (Nếu thay đổi học online Zoom, nhà trường sẽ thông báo sau).

- Đăng ký:

+ Trực tiếp: Tại Phòng 101 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ để làm thẻ học (Hoặc P112, Sảnh hội trường Vũ Đình Liên ngày nhập học)

+ Online tại link: https://forms.gle/jsmbShcpotbd3hPk7