Lễ báo công và dâng hương Bác tại K9- Ba Vì và hoạt động trải nghiệm của HS khối 12 ngày 14-15/01/2021