Lịch sinh hoạt lớp toàn trường đầu năm học 2020-2021 trực tuyến trên MS. Teams

Ban Giám hiệu Nhà trường xin thông báo Kế hoạch sinh hoạt lớp toàn trường đầu năm học 2020-2021 trực tuyến trên MS.Teams như sau:

- Thời gian: 9h00-10h00, sáng Chủ Nhật, ngày 06/9/2020 

- Địa điểm: tại các lớp học trên MS. Teams 

- Chuẩn bị:
+ Học sinh sử dụng tài khoản được cấp, thực hiện các thao tác cài đặt và đăng nhập vào lớp học theo hướng dẫn của GVCN. 

+ Có mặt tại phòng họp trước ít nhất 10 phút. 

+ Trang phục: đồng phục trường. 

Ban Giám hiệu xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh học sinh dự họp cùng với các con và thầy cô chủ nhiệm lớp. 

BAN GIÁM HIỆU