Quyết định thành lập đội tuyển HSG Quốc gia năm học 2018-2019 (kèm theo DS các đội tuyển)

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo Quyết định thành lập đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia các môn Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc năm học 2018-2019 (QĐ số 2177/QĐ-ĐHNN ngày 16/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ) và danh sách các đội tuyển như sau: 

Xem toàn văn Quyết định tại đây>>>

Xem danh sách đội tuyển tiếng Anh tại đây>>>

Xem danh sách đội tuyển tiếng Nga tại đây>>>

Xem danh sách đội tuyển tiếng Pháp tại đây>>

Xem danh sách đội tuyển tiếng Trung Quốc tại đây>>>

BAN GIÁM HIỆU