Quyết định về việc thành lập các Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Quyết định về việc thành lập các Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021:

Xem toàn văn Quyết định tại đây>>>

Danh sách đội tuyển HSG năm học 2020-2021: