T/B về việc thay đổi thời gian tổ chức Chung kết cuộc thi viết chữ Hán và chương trình trải nghiệm văn hóa Phương Đông

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Chung kết cuộc thi viết chữ Hán và chương trình trải nghiệm văn hóa Phương Đông như sau: 

- Thời gian cũ: 09/3/2019 

- Thời gian mới: 06/3/2019 (Chiều) 

Chương trình tổng duyệt diễn ra vào ngày 02/3/2019. 

BAN GIÁM HIỆU