Thời khóa biểu học tập từ ngày 04/05/2020 - 09/05/2020

Các em học sinh thân mến! 

Các em truy cập vào các đường link sau để biết được thời khóa biểu học tập từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/05/2020. 

* Khối 10: Các em học sinh khối 10 tiếp tục học trực tuyến và xem thời khóa biểu tại đây>>>

* Khối 11 Các em học sinh khối 11 tiếp tục học trực tuyến và xem thời khóa biểu tại đây>>>

* Khối 12:

- Các em học sinh khối 12 đến trường học 9 môn gồm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD và Ngoại ngữ chuyên

- Môn Ngoại ngữ chuyên: học theo lớp cũ.

- Với các môn ngoài Ngoại ngữ chuyên, lớp sẽ chia đôi (ví dụ: 12A chia thành 2 lớp là 12A1 và 12A2). Danh sách lớp mới đã được chia và phòng học, các em học sinh xem tại đây>>>

- Các em học sinh xem thời khóa biểu tại đây>>>

* Thời khóa biểu và ID các lớp NN2: Các em học sinh cả 3 khối xem lịch học các môn NN2 tại đây>>>

* Xem các phòng học trên ZOOM  và mã lớp học trên GOOGLE CLASSROOM tại đây>>>

LƯU Ý: 

1. Các em học sinh chú ý về lịch học tuần này:

- Khối 12: học sinh quay trở lại trường học 9 môn. Môn Ngoại ngữ 2 tiếp tục học trực tuyến.

- Khối 10 và 11: tiếp tục học trực tuyến

2. Đối với các lớp học trực tuyến:

- Ra, vào lớp học đúng giờ, đúng thời khóa biểu. 

- Tuân thủ các quy định của lớp học do giáo viên đưa ra, đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ trước, trong và sau mỗi bài học trực tuyến. 

- Nếu vi phạm các quy định về giờ học, chuyên cần hay các quy định khác do GV đưa ra, các em bị trừ vào hạnh kiểm. 

BAN GIÁM HIỆU