Thời khóa biểu và danh sách các CLB Thể thao học kỳ Hè 2018

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức các lớp Thể thao học kỳ Hè 2018 như sau:

  1. Thời gian: 6 tuần (từ  ngày 02/7 đến ngày 11/8/2018)
  2. Địa điểm:
  • Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
  • Khu liên hợp TDTT Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
  • Bể bơi 4 mùa Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội (số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy)
  • Sân bóng đá cỏ nhân tạo 120A Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy 

       3. Thời khóa biểu: 

Thời gian

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Ca 1

(7h30 - 9h00)

CL1

CL2

Yoga 1

Yoga 2

Thiền 1

NHĐ 1

NHĐ 2

ĐK

BR 1

CL3

CL1

CL2

Yoga 1

Yoga 2

Thiền 1

NHĐ 1

NHĐ 2

ĐK

BR1

CL3

Thiền 1

CL1

CL2

Yoga 1

Yoga 2

NHĐ 1

NHĐ 2

ĐK

BR1

CL3

Ca 2

(9h30 – 11h00)

BR2

Thiền 2

NHĐ 3

CL 4

BCH

BR2

Thiền 2

NHĐ 3

CL 4

BCH

Thiền 2

BR2

NHĐ 3

CL 4

BCH

Ca 3

(13h45 – 15h15)

 

Bơi

 

Bơi

 

Bơi

 

 
 

  4. Danh sách các lớp CLB:

- Danh sách lớp Bơi tại đây>>>

- Danh sách lớp Bóng chuyền hơi tại đây>>>

- Danh sách lớp Bóng đá tại đây>>>

- Danh sách lớp Bóng rổ 1 tại đây>>>

- Danh sách lớp Bóng rổ 2 tại đây>>>

- Danh sách lớp Cầu lông 1 tại đây>>>

- Danh sách lớp Cầu lông 2 tại đây>>>

- Danh sách lớp Cầu lông 3 tại đây>>>

- Danh sách lớp Cầu lông 4 tại đây>>>

- Danh sách lớp Điền kinh tại đây>>>

- Danh sách lớp Nhảy hiện đại 1 tại đây>>>

- Danh sách lớp Nhảy hiện đại 2 tại đây>>>

- Danh sách lớp Nhảy hiện đại 3 tại đây>>>

- Danh sách lớp Thiền 1 tại đây>>>

- Danh sách lớp Thiền 2 tại đây>>>

- Danh sách lớp Yoga 1 tại đây>>>

- Danh sách lớp Yoga 2 tại đây>>>

FLSS Media

Thời khóa biểu và danh sách các CLB Thể thao học kỳ Hè 2018 | Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ

Error

Error message

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.