Thông báo hoãn tổ chức các kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020

Thông báo hoãn tổ chức các kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020. Xem chi tiết tại ảnh dưới đây