Thông báo kế hoạch dạy học từ ngày 14/03/2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

Căn cứ thông báo số 101/TB-ĐHNN ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc dạy-học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;

Căn cứ công văn số 468/SGDĐT-CNTT-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh hình thức dạy học tại các trường để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước. 

Được sự chỉ đạo của Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh và học sinh của Nhà trường kế hoạch dạy học từ ngày 14/03/2022 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức dạy-học:

1.1. Từ ngày 14/3/2022 đến 19/3/2022: Các lớp tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu và thời gian biểu trực tuyến. Các lớp khối 12 tiến hành ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra kết thúc học kỳ 2.

1.2. Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 02/4/2022:

- Khối 10 và 11: Tiếp tục học tập trực tuyến theo thời khóa biểu và thời gian biểu trực tuyến.

- Khối 12: Học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu hiện hành, 1 buổi/ngày; các lớp thực hiện ôn tập và kiểm tra kết thúc chương trình học kỳ 2.

1.3. Từ ngày 04/4/2022:

- Cả 3 khối thực hiện học tập trực tiếp tại trường.

- Các lớp khối 12 bắt đầu học chương trình ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2022.

2. Yêu cầu:

- Đề nghị tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của Nhà trường tiếp tục tuân thủ thông điệp 5K khi dạy-học trực tuyến tại nhà và trực tiếp tại Nhà trường.

- Đề nghị các bậc cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong việc theo dõi trường hợp học sinh thuộc diện F0 và F1, học sinh thuộc diện cư trú tại khu vực có cấp độ dịch 3 và 4 hàng ngày; phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp về việc quản lý học sinh học tập tại nhà, đảm bảo chuyên cần và ý thức học tập nghiêm túc.

Đề nghị các Tổ trưởng thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ; các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho toàn thể cha mẹ học sinh và học sinh lớp mình biết, thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo.

Trân trọng thông báo./.