Thông báo kế hoạch dạy-học từ ngày 28/02/2022 đến hết ngày 13/3/2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2022

Căn cứ thông báo số 101/TB-ĐHNN ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc dạy-học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;

Căn cứ công văn số 468/SGDĐT-CNTT-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh hình thức dạy học tại các trường để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước. 

Được sự chỉ đạo của Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh và học sinh của Nhà trường kế hoạch dạy học từ ngày 28/02/2022 đến hết ngày 13/3/2022 như sau:

1. Hình thức tổ chức dạy học: Trực tuyến trên nền tảng MS. Teams.  

  • Đối tượng áp dụng: Học sinh toàn trường.
  • Thời khóa biểu: Theo thời khóa biểu hiện tại. Tất cả học sinh đang ở lớp trực tuyến 10A0, 11A0 và 12A0 trở lại học tập theo học lớp văn hóa và lớp môn học bình thường.
  • Thời gian biểu: Áp dụng thời gian biểu mới (học sinh theo dõi trên website).

2. Yêu cầu:

  • Đề nghị tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của Nhà trường tiếp tục tuân thủ thông điệp 5K khi dạy-học trực tuyến.
  • Đề nghị các bậc cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong việc theo dõi trường hợp học sinh thuộc diện F0, F1 hàng ngày; phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp về việc quản lý học sinh học tập tại nhà, đảm bảo chuyên cần và ý thức học tập nghiêm túc.

Đề nghị các Tổ trưởng thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ; các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho toàn thể cha mẹ học sinh và học sinh lớp mình biết, thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo.

Trân trọng thông báo./.