Thông báo kỳ thi chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQG Hà Nội tiếng Đức, Nhật, Hàn Quốc (vòng thi sơ loại) năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi sơ tuyển vào đội tuyển thi HSG cấp ĐHQGHN năm học 2018-2019 như sau:

1. Đội tuyển tiếng Nhật:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ 17/9-21/9/2018

- Ngày thi: 26/9/2018 (từ 13h00-16h00)

- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp chuyên tiếng Nhật khối 10, 11, 12

- Nơi đăng ký dự thi: HS đăng ký với GV tiếng Nhật dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: 3 kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) và Từ vựng-Ngữ pháp.

2. Đội tuyển tiếng Đức:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ 17/9-21/9/2018

- Ngày thi: 26/9/2018 (từ 13h00-16h00)

- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp chuyên tiếng Đức khối 10, 11, 12

- Nơi đăng ký dự thi: HS đăng ký với GV tiếng Đức dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: 3 kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) và Từ vựng-Ngữ pháp.

2. Đội tuyển tiếng Hàn Quốc:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ 17/9-21/9/2018

- Ngày thi: 26/9/2018 (từ 13h00-16h00)

- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp chuyên tiếng Hàn khối 10, 11

- Nơi đăng ký dự thi: HS đăng ký với GV tiếng Hàn dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: 3 kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) và Từ vựng-Ngữ pháp.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    (đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo