Thông báo kỳ thi chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQG Hà Nội tiếng Đức, Nhật, Hàn Quốc (vòng thi sơ loại) năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi sơ tuyển vào đội tuyển thi HSG cấp ĐHQGHN năm học 2018-2019 như sau:

1. Đội tuyển tiếng Nhật:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ 17/9-21/9/2018

- Ngày thi: 26/9/2018 (từ 13h00-16h00)

- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp chuyên tiếng Nhật khối 10, 11, 12

- Nơi đăng ký dự thi: HS đăng ký với GV tiếng Nhật dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: 3 kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) và Từ vựng-Ngữ pháp.

2. Đội tuyển tiếng Đức:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ 17/9-21/9/2018

- Ngày thi: 26/9/2018 (từ 13h00-16h00)

- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp chuyên tiếng Đức khối 10, 11, 12

- Nơi đăng ký dự thi: HS đăng ký với GV tiếng Đức dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: 3 kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) và Từ vựng-Ngữ pháp.

2. Đội tuyển tiếng Hàn Quốc:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ 17/9-21/9/2018

- Ngày thi: 26/9/2018 (từ 13h00-16h00)

- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp chuyên tiếng Hàn khối 10, 11

- Nơi đăng ký dự thi: HS đăng ký với GV tiếng Hàn dạy các lớp.

- Lệ phí dự thi: 100,000 đồng/học sinh

- Nội dung thi: 3 kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) và Từ vựng-Ngữ pháp.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    (đã ký)

 

Lại Thị Phương Thảo

Thông báo kỳ thi chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQG Hà Nội tiếng Đức, Nhật, Hàn Quốc (vòng thi sơ loại) năm học 2018-2019 | Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ

Error

Error message

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.