Thông báo số 2 về dạy học trực tuyến và các hoạt động ngoại khóa đến ngày 05/02/2021

Thực hiện Thông báo số 135/TB-ĐHNN ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo công việc cụ thể như sau:

1. Hoạt động giảng dạy:

- Toàn trường tiếp tục học trực trực tuyến từ ngày 29/01/2021 đến ngày 05/02/2021 trên nền tảng MS Teams theo thời khóa biểu.

- Yêu cầu học sinh:

+ Các em học sinh có mặt đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ sách vở cho môn học theo thời khóa biểu.

+ Trang phục: gọn gàng.

+ Ý thức học: nghiêm túc.

+ Tuân thủ các quy định của lớp học do giáo viên đưa ra, đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ trước, trong và sau mỗi bài học trực tuyến.

+ Nếu vi phạm các quy định về giờ học, chuyên cần hay các quy định khác do GV đưa ra, các em bị trừ vào hạnh kiểm.

- Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn sẽ thông báo trực tiếp đến các lớp.

2. Hoạt động ngoại khóa:

Dừng hoạt động toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa khác cho đến khi có thông báo mới.

3. Sinh hoạt toàn trường Thứ Hai ngày 01/02/2021:

Hình thức: Các lớp chủ động sinh hoạt với GVCN lớp trên nền tảng MS Teams.

Thời gian: Tiết 1 buổi sáng đối với khối 11 và khối 12; Tiết 1 buổi chiều đối với khối 10

4. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 06/02/2021 đến ngày 21/02/2021

Xem toàn văn thông báo số 135/TB-ĐHNN tại đây>>>

BAN GIÁM HIỆU