Thông báo số 2 về Ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT chuyên Ngoại ngữ 2017

Do số lượng đăng kí tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh rất đông, để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho các em học sinh và các bậc phụ huynh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra Thông báo số 2 về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017, trong đó có kế hoạch phân ca chi tiết.

Thông báo số 2: Bấm vào đây để xem

 Ban truyền thông CNN