Thông báo (số 2) về việc kế hoạch sơ loại tiết mục đăng ký tham dự Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2023

Ban Tổ chức Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2023 thông báo kế hoạch tổ chức vòng sơ loại các tiết mục đăng ký tham dự Chương trình Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2023 chi tiết như sau:

I. TỔ TIẾNG ANH:

1. Thời gian: 7h30 - 12h00, ngày 18/03/2023 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

3. Thành phần Ban giám khảo:

 • Cô Kiều Thị Hồng Vân.
 • Cô Phạm Thị Mai Hương.
 • Cô Hán Thu Phương.
 • Cô Trần Thanh Hương.
 • Cô Tống Hoàng Giang.
 • Cô Vũ Quỳnh Nhung.
 • Cô Nguyễn Thu Hằng.

4. Timeline:

STT

Thời gian

Lớp

Ngoại ngữ

Thể loại

1

7:30 - 7:45

10A1

Anh

Nhạc kịch

2

7:45 - 8:00

10A2

Nhạc kịch

3

8:00 - 8:15

10A3

Piano + Hát

4

8:15 - 8:30

10A4

Nhạc kịch

5

8:30 - 8:45

10A5

Nhạc kịch

6

8:45 - 9:00

10A6

Nhạc kịch

7

9:00 - 9:15

10A7

Kịch + hát + múa

8

9:15 - 9:30

11A1

Nhạc kịch

Nghỉ giải lao 15 phút

9

9:45 - 10:00

11A2

Anh

Hát hợp xướng

10

10:00 - 10:15

11A3

Nhạc kịch

11

10:15 - 10:30

11A4

Anh

Nhạc kịch

12

10:30 - 10:45

11A5

Nhạc kịch

13

10:45 - 11:00

11A6

Nhạc kịch

14

11:00 - 11:15

11A7

Nhạc kịch

15

11:15 - 11:30

11A8

Nhạc kịch

16

11:30 - 11:45

11A9

Nhạc kịch + Múa bóng

17

11:45 - 12:00

11A10

Nhạc kịch

 

 

 

II. TỔ TIẾNG NGA - PHÁP - TRUNG - ĐỨC - NHẬT - HÀN:

1. Thời gian: 13h30 - 16h00, ngày 15/03/2023 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

3. Thành phần Ban giám khảo:

 • Cô Phan Quỳnh Hương.
 • Cô Phạm Thanh Tú.
 • Cô Nguyễn Ngọc Lan (tiếng Nga).
 • Cô Lê Thị Thanh Bình.
 • Cô Trần Kiều Hưng.
 • Cô Nguyễn Hương Giang.

4. Timeline:

STT

Thời gian

Lớp

Ngoại ngữ

Thể loại

1

13:30 - 13:45

10B + 11B

Nga

Nhảy + múa

2

13:45 - 14:00

10B + 11B

Hàn

Kịch + nhảy

3

14:00 - 14:15

10C

Pháp

Nhảy

4

14:15 - 14:30

10D

Nhật

Nhạc kịch

5

14:30 - 14:45

10E

Trung

Vũ kịch

6

14:45 - 15:00

10G

Đức

Nhạc kịch

7

15:00 - 15:15

11D

Nhật

Nhạc kịch

8

15:15 - 15:30

11E

Trung

Múa

9

15:30 - 15:45

11G

Đức

Nhạc kịch

10

15:45 - 16:00

11C

Pháp

Nhạc kịch

 

 

 

III. LƯU Ý:

1. Học sinh tham gia các tiết mục chú ý giữ trật tự, không làm ảnh hưởng tới các lớp có tiết học.

2. Các tiết mục có mặt tại sân trường trước 15 phút, ổn định trật tự và chờ được BLC gọi.

3. Thời lượng tối đa: 07 phút/tiết mục (bị trừ điểm/cắt bớt khi quá thời lượng quy định).

4. Các tiết mục gửi beat + visual (nếu có) cho BLC vào địa chỉ: banlienchi.2223.cnn@gmail.com.

 • Đối với tổ tiếng Anh: trước 23h59 ngày 16/03/2023 (Thứ Năm).
 • Đối với tổ tiếng Nga - Pháp - Trung - Đức - Nhật - Hàn: trước 23h59 ngày 14/03/2023 (Thứ Ba).

5. Các tiết mục lọt vào vòng Chung kết BẮT BUỘC phải có visual.