Thông báo số 3 về việc điều chỉnh lịch thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020

Thông báo số 3 về việc điều chỉnh lịch thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020.