Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN 

I. Số lượng 80, cụ thể như sau:

1. Viên chức ngạch giảng viên: 42

 • Giảng viên tiếng Anh: 13
 • Giảng viên tiếng Pháp: 04
 • Giảng viên tiếng Trung Quốc: 02
 • Giảng viên tiếng Đức: 03
 • Giảng viên tiếng Nhật: 05
 • Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 03
 • Giảng viên tiếng Ả Rập: 06
 • Giảng viên tiếng Thái Lan: 02
 • Giảng viên BM. Đông Nam Á: 01
 • Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam: 02
 • Giảng viên Bộ môn Tâm lý - Giáo dục: 01

2. Giáo viên THPT: 14, trong đó

 • Giáo viêng môn Toán: 02
 • Giáo viên Ngữ văn: 01
 • Giáo viên môn tiếng Anh: 04
 • Giáo viên môn Tin học : 01
 • Giáo viên môn Vật lý: 01
 • Giáo viên môn Giáo dục công dân: 02
 • Giáo viên môn Giáo dục thể chất: 01
 • Giáo viên môn tiếng Nhật: 01
 • Giáo viên môn tiếng Đức: 01

3. Chuyên viên: 23, trong đó:

 • Chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp: 03
 • Chuyên viên Phòng Đào tạo: 01
 • Chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác HSSV: 02
 • Chuyên viên Phòng Hợp tác Phát triển: 03
 • Chuyên viên Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu: 02
 • Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên CSHCM: 01
 • Chuyên viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng: 04
 • Chuyên viên Khoa Sư phạm tiếng Anh: 01
 • Chuyên viên Khoa tiếng Anh: 01
 • Chuyên viên Khoa NN & VH Hàn Quốc: 02
 • Chuyên viên Bộ môn NN & VH Ả Rập: 01        
 • Chuyên viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: 02

4.  Kỹ sư xây dựng: 01 (phòng Quản trị)

II. Tiêu chuẩn dụng

Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, hình thức tuyển dụng, lịch tuyển dụng, bảng mô tả VTVL cần tuyển dụng và hồ sơ dự tuyển xem tại trang web http://ulis.vnu.edu.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày  28/7/2020.