Thông báo tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN

Số lượng 79 người, cụ thể như sau:

I/Viên chức Giảng viên hạng III: 38

 1. Giảng viên tiếng Anh: 09 (Khoa Sư phạm tiếng Anh: 04, Khoa NN & VH Các nước nói tiếng Anh: 01, Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ: 03, Khoa Sau Đại học: 01)
 2. Giảng viên tiếng Pháp: 03
 3. Giảng viên tiếng Trung Quốc: 02
 4. Giảng viên tiếng Đức: 05
 5. Giảng viên tiếng Nhật: 07
 6. Giảng viên tiếng Nga: 02
 7. Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 05
 8. Giảng viên tiếng Ả Rập: 03
 9. Giảng viên Bộ môn NN & VH Việt Nam: 02

II/Viên chức Giáo viên Trung học phổ thông hạng III: 10

 1. Giáo viên môn Toán: 02
 2. Giáo viên môn Ngữ văn: 01
 3. Giáo viên môn tiếng Anh: 02
 4. Giáo viên môn tiếng Đức: 01
 5. Giáo viên môn tiếng Hàn Quốc: 01
 6. Giáo viên môn tiếng Nhật Bản: 01
 7. Giáo viên môn Giáo dục công dân: 01
 8. Giáo viên môn Vật lý: 01

III/Viên chức Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 16

 1. Giáo viên môn Toán: 03
 2. Giáo viên Ngữ văn: 02
 3. Giáo viên môn tiếng Anh: 03
 4. Giáo viên môn Âm nhạc: 01
 5. Giáo viên môn Mỹ Thuật: 01
 6. Giáo viên môn Sinh học: 01
 7. Giáo viên môn Địa lý: 01
 8. Giáo viên môn Lịch sử: 01
 9. Giáo viên môn Tin học: 01
 10. Giáo viên môn Vật lý: 01
 11. Giáo viên môn Thể dục: 01

IV/Viên chức Chuyên viên: 15

 1. Chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác HSSV: 01
 2. Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ: 01
 3. Chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế: 01
 4. Chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ: 01
 5. Chuyên viên Phòng Hợp tác Phát triển: 01
 6. Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên CSHCM: 01
 7. Chuyên viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ: 01
 8. Chuyên viên Khoa NN & VH Đức: 01
 9. Chuyên viên Khoa NN&VH Hàn Quốc: 01
 10. Chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng: 01
 11. Chuyên viên Trung tâm Phát triển nguồn lực: 03
 12. Chuyên viênTrường THPT Chuyên Ngoại ngữ: 01
 13. Chuyên viên Trường THCS Ngoại ngữ: 01

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký tại ĐÂY.