Thông báo tuyển sinh 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết: Tải file thông báo