Thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo về tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010 qua công văn số 132/TB, ngày 22 tháng 02 năm 2010. 

Sau đây là một số mốc thời gian quan trọng: 

1. Đăng ký dự thi 

• Phát hành hồ sơ từ ngày 01/3/2010 tại Văn phòng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 

• Nhận hồ sơ từ ngày 01/4/2010 đến hết ngày 07/5/2010 tại Phòng Đào tạo (Phòng 105, 106, 107 Nhà A. 1) 

• Xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi từ ngày 26/5/2010 tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường không gửi Giấy báo dự thi

2. Lịch thi và công bố kết quả 

• Thứ Sáu, ngày 04/6/2010: 15 giờ 00, thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi 

• Thứ Bảy, ngày 05/6/2010 

+ Sáng: 08 giờ 00, thi môn Ngữ văn 

+ Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ không chuyên 

• Chủ Nhật, ngày 06/6/2010 

+ Sáng: 08 giờ 00, thi môn Toán 

+ Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ chuyên 

• Công bố kết quả thi: ngày 25/6/2010, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 

• Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 01, 02/7/2010 

Chi tiết xin xem tại: Thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2010

Thông tin thêm: Xem thông báo về kỳ thi thử vào lớp 10 và các lớp hướng dẫn ôn tập

 Ban giám hiệu