Thông báo về chương trình Ngày hội trải nghiệm văn hóa Phương Đông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số:   311/TB-THPT CNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về chương trình Ngày hội trải nghiệm văn hóa Phương Đông

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch như sau:

 1. Thời gian: 14h30-17h00, ngày 20 tháng 01 năm 2021
 2. Địa điểm: Sân trường THPT chuyên Ngoại ngữ
 3. Đối tượng tham gia: Học sinh khối lớp Trung, Nhật, Hàn (bắt buộc); khuyến khích  học sinh các khối còn lại tham gia.
 4. Nội dung: Trải nghiệm một số nét văn hóa đặc trưng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
 5. Chương trình chi tiết:

STT

NỘI DUNG CHÍNH

THỜI GIAN

 1.  

Ổn định chỗ ngồi (khách mời, giáo viên, phụ huynh, học sinh)

14h30 – 14h45

 1.  

Văn nghệ chào mừng (CMC, CDC)

14h45 – 15h00

 1.  

Phát biểu khai mạc

15h00 – 15h10

 1.  

Văn nghệ các khối tiếng Trung, Nhật, Hàn

15h10 – 15h30

 1.  

Trải nghiệm văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tại các gian hàng

15h30 – 16h30

 1.  

Bốc thăm trúng thưởng

16h30 – 16h50

 1.  

Bế mạc

16h50 – 17h00

Xin trân trọng kính mời cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh và các em học sinh toàn trường tham gia chương trình “Ngày hội trải nghiệm văn hóa phương Đông”.

Thông qua chương trình, nhà trường kỳ vọng sẽ đem tới các khách mời những trải nghiệm sâu sắc về những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa các nước phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) – các quốc gia có ngoại ngữ đang được giảng dạy tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • PHHS khối Trung, Nhật, Hàn;
 • Lưu: VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 Lại Thị Phương Thảo