Thông báo về danh sách phòng thi, lịch thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội (vòng trường) môn tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn ngày 10/12/2022

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về danh sách phòng thi, lịch thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội (vòng trường) môn tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn ngày 10/12/2022 như sau:

1. Lịch thi: xem tại đây>>>

2. Danh sách thi: xem tại đây>>>

3. Quy định đối với thí sinh: xem tại đây>>>