Thông báo về điều kiện trúng tuyển và thời gian nhập học với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN hông báo về điều kiện trúng tuyển và thời gian nhập học với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường năm 2020.

  • Tra cứu kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Link
  • Theo dõi thông tin tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh tại: Group FacebookFanpageWebsite.
  • Infographic tổng hợp thông tin tuyển sinh: Link.
  • Thông tin về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, tải phiếu đăng ký: Link.
  • Xem Đề án tuyển sinh: Link