Thông báo về kì thi ĐGNL tiếng Anh và tiếng Pháp dành cho HS khối 10 ngày 25/7/2015

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi, lịch làm việc và quy chế phòng thi cho học sinh khối 10 tham dự kỳ thi ĐGNLNN ngày 25/7/2015. 

 

Học sinh lưu ý: 

 

- Thời gian và địa điểm tập trung: 7h00, ngày 25/7/2015 tại THPT chuyên Ngoại ngữ. Học sinh thi cả ngày.
 

- Giấy tờ cần mang theo: Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu). 

- Chỉ được mang vào phòng thi: bút mực (bút bi), bút chì (nên mang lại bút chì 2B), tẩy. 

 

Học sinh xem số báo danh, phòng thi, lịch thi, quy chế phòng thi:

1. Quy che phong thi

2. Lich thi DGNL tieng Anh 25.7.15

3. Lich thi DGNL tieng Phap 25.7.2015

4. Danh sach thi DGNL K10 ngay 25.7.2015

 FLSS News