Thông báo về thi bù học kỳ I cho HS chưa thi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO
Tổ chức thi học kỳ I bổ sung cho HS chưa thi
 

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi học kỳ I năm học 2015-2016 bổ sung cho học sinh chưa thi như sau:

I - Danh sách học sinh chưa thi

1)     Lịch sử và Địa lý
 

STT Họ tên Lớp Ghi chú
1 Phí Dương Hoàng 11B  
2 Phạm Thanh Thảo 11N  
3 Lê Hoàng Hà Anh 11N  
4 Nguyễn Hoàng Hiền Trang 12C  
5 Nguyễn Kim Chi 12E  
6 Nguyễn Phương Uyên 12G  

2)     Vật lý và Toán
 

STT Họ tên Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Anh 11N  
2 Vũ Hoàng Anh 11N  
3 Trần Hoàng Hà 12C  
4 Hoàng Phương Hải Châu 12C  
5 Đào Mỹ Hạnh 12N Chỉ nghỉ môn Toán

3)     Sinh học và Ngữ văn
 

STT Họ tên Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Hà Giang 12G Chỉ nghỉ môn Sinh học
2 Nguyễn Phương Uyên 12G  

4)     Hóa học và Ngoại ngữ
 

STT Họ tên Lớp Ghi chú
1 Trần Mai Linh 11E  
2 Vũ Hoàng Anh 11N  
3 Trần Hoàng Hà 12C  
4 Hoàng Phương Hải Châu 12C  
5 Phạm Hà Thu 12C Chỉ nghỉ môn Hóa học
6 Ngô Đặng Minh Châu 12E  
7 Trần Minh Hiếu 12H  
8 Phạm Quang Hưng 12I  
9 Nguyễn Thanh Vy 12N  

II – Lịch thi bù 

1)     Thứ Tư ngày 23/12
 

Lịch sử
(từ 14h00 – 14h45)
Địa lý
(từ 15h00 – 15h45)
Vật lý
(từ 14h00 – 14h45)
Toán
(từ 15h00 – 16h30)

2)     Thứ Năm ngày 24/12
 

Sinh học
(từ 14h00 – 14h45)
Ngữ văn
(từ 15h00 – 16h30)
Hóa học
(từ 14h00 – 14h45)
Ngoại ngữ
(từ 15h00 – 16h30)

Chú ý: Học sinh có mặt trước giờ thi 15 phút tại phòng 402 (phòng học cũ của lớp 10B).

 Ban Giám hiệu