Thông báo về thời gian học tập của học sinh

Thực hiện Công văn số 649/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/02/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội và Kết luận phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (định danh của WHO là Covid-19) của ĐHQGHN, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về thời gian học tập của học sinh cụ thể như sau:

+ Học sinh thuộc khối 10 và 11 tiếp tục học tập tại gia đình từ nay đến hết ngày 15/3/2020. (Nội dung cho nghỉ học cho khối 10 & 11 ở Thông báo số 166)

+ Học sinh thuộc khối 12 tiếp tục học tập tại gia đình từ nay đến hết ngày Chủ nhật, 08/3/2020. (Nội dung cho khối 12 thay đổi và cập nhật ở Thông báo số 167)

 

Chi tiết xin xem tại ảnh dưới đây.