Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi viết chữ Hán lần thứ nhất và Chương trình trải nghiệm văn hoá Phương Đông

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số:  236 /TB-CNN                                                                             Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Cuộc thi viết chữ Hán lần thứ nhất

và Chương trình trải nghiệm văn hoá Phương Đông

_______________________

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nhằm thúc đẩy hứng thú học ngoại ngữ, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh các khối chuyên thuộc văn hóa Hán tự, Nhà trường tổ chức Cuộc thi Viết chữ Hán lần thứ nhất, kết hợp trải nghiệm văn hóa Phương Đông (Trung, Nhật, Hàn) với các nội dung cụ thể sau:

I. CUỘC THI VIẾT CHỮ HÁN

1. Tên gọi cuộc thi:           “Nét chữ tài hoa”

2. Đối tượng tham gia:

Toàn thể học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ biết viết chữ Hán.

3. Thời gian tổ chức

- Vòng Sơ loại: Tổ chức tại từng khối tiếng (Trung, Nhật), các nhóm chốt danh sách thí sinh tham dự vòng chung kết trước 28.1.2019.

- Vòng Chung kết: Tổ chức vào 10h00 Thứ Bảy ngày 09.03.2019.

4. Địa điểm tổ chức: tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

5. Số lượng thí sinh vòng Chung kết:

Mỗi thứ tiếng (Trung, Nhật) chọn ra 10 thí sinh dự thi vòng Chung kết.

6. Thể lệ cuộc thi

- Vòng Sơ loại: Nội dung và phương thức thi do từng nhóm (Trung, Nhật) thống nhất, quyết định và thực hiện.

- Vòng Chung kết: Thi theo hình thức viết (chép lại 1 văn bản Hán tự khoảng 30 chữ Hán trong thời gian 30 phút). Thí sinh được phát giấy viết, tự chuẩn bị bút mực, ngồi viết tại trường thi.

- Tiêu chí đánh giá chung: Hoàn thành văn bản, chữ viết đúng, viết đẹp (cân đối, có thể chữ, có cốt cách)

7. Giải thưởng dự kiến

Giải cá nhân cho mỗi thứ tiếng:

- 1 giải Đặc biệt:                                1.000.000 đ

- 2 giải Nhất, mỗi giải:                           800.000 đ

- 3 giải nhì, mỗi giải :                            500.000 đ

- 4 giải ba, mỗi giải:                              300.000 đ

8. Đăng ký tham gia

- Học sinh đăng ký tham gia với giáo viên phụ trách của mỗi thứ tiếng để nắm được kế hoạch tổ chức vòng Sơ loại:

+ Tiếng Trung:     cô Bùi Thị Lan,              DĐ: 0946395384

+ Tiếng Nhật:       cô Trần Kiều Hưng,       DĐ: 0919561315

- Giáo viên phụ trách của mỗi thứ tiếng có trách nhiệm thông báo các kế hoạch cụ thể về vòng Chung kết cho các thí sinh.

II. CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM VĂN HOÁ PHƯƠNG ĐÔNG (TRUNG, NHẬT, HÀN)

-  Văn hóa trải nghiệm (dự kiến):

+ Trung Hoa: thư pháp, tô mặt nạ Kinh Kịch, vẽ tranh thủy mặc, tết dây, cắt giấy,  mặc trang phục truyền thống, chơi nhạc cụ dân tộc, chơi trò chơi dân gian, ...

+ Nhật Bản: thư pháp, kiếm pháp, trà đạo, gấp giấy Origami, cắm hoa Nhật Bản, mặc trang phục Yukata, Kimono, ...

+ Hàn Quốc: mặc trang phục Hanbok, gập Hanbok bằng giấy, hát nhảy Kpop, chơi trò chơi dân gian, …

- Thời gian trải nghiệm: từ 9h00 đến 15h00, Thứ Bảy, ngày  09.03.2019

- Địa điểm: sân trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

- Đối tượng tham gia: toàn thể giáo viên, phụ huynh, học sinh quan tâm và yêu thích văn hóa các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc.

                                                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                                                                 Lại Thị Phương Thảo