Thông báo về việc tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất đợt bổ sung năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy học môn GDTC đợt bổ sung năm học 2019-2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiến hành tổ chức dạy-học môn GDTC đợt bổ sung duy nhất trong năm học 2019-2020 tiếp tục theo hình thức câu lạc bộ Thể dục – Thể thao (gọi tắt là CLB) cho những học sinh chưa hoàn thành môn học, hoặc đã hoàn thành nhưng có kết quả xếp loại CĐ. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Bộ môn giảng dạy: Điền kinh

2. Thời gian: từ ngày 18/05/2020 đến ngày 12/06/2020

3. Danh sách học và thời khóa biểu:

  • Danh sách học và thời khóa biểu: học sinh xem tại đây>>>.
  • CLB ĐK 3, 4 và 5 dành cho học sinh có kết quả CĐ ở đợt học chính thức. Học sinh có nguyện vọng tham gia học, đăng ký tại P.104 (gặp thầy Quang). Thời hạn: trước ngày 23/5/2020.
  • CLB ĐK 6 và 7 dành cho học sinh chưa học. Học sinh bắt buộc học.

Lưu ý:

+ Các lớp ĐK 3, ĐK 4, ĐK 5 sẽ học tập trung từ ngày 18/05/2020 đến ngày 12/06/2020 và thi kết thúc môn học

+ Các lớp ĐK 6, ĐK 7 sẽ học tập trung từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 12/06/2020 và tiếp tục học theo hướng dẫn của giáo viên trong vòng 4 tuần.

 4. Địa điểm

Sân đa năng – Khu liên hiệp thể thao – ĐHNN – ĐHQGHN

Đây là đợt học bổ sung duy nhất cho năm học 2019 – 2020. Những học sinh thuộc diện bắt buộc học nhưng không tham gia học môn Giáo dục thể chất sẽ không đủ điều kiện để được xếp loại Học lực và Hạnh kiểm năm học 2019 – 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những học sinh đã học và xếp loại CĐ môn GDTC không có nguyện vọng tham gia học đợt này thì sẽ vẫn được bảo lưu kết quả CĐ và việc đánh giá xếp loại được tiến hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng thông báo./.